Upravni odbor

Na zadnji skupščini je bil za mandat od marca 2023 do marca 2025 izvoljen upravni odbor v sestavi:

Predsednica / President
Ida Majerle – predsednik@isaca.si, ida.majerle@isaca.si

Podpredsednik / Vice President
Uroš Žust – uros.zust@isaca.si

Tajnica / Secretary
Suzana Kužnik – tajnik@isaca.si, suzana.kuznik@isaca.si

Blagajnik / Treasurer
Andrej Baričič – blagajnik@isaca.si, andrej.baricic@isaca.si

Koordinator za komuniciranje / Communications Coordinator
Marko Jagodic – obvestila@isaca.si, marko.jagodic@isaca.si

Koordinator za članstvo / Membership Coordinator
Tevž Delak – tevz.delak@isaca.si

Koordinator za akademske odnose / Academic Relations Coordinator
Renato Burazer – renato.burazer@isaca.si

Prejšnji predsednik / Immediate Past President
Miha Ozimek – miha.ozimek@isaca.si