Prijava na CISA izobraževanje / Preparation for CISA certification

Prijava na izobraževanje za certifikat CISA za termin januar 2022.

Application for CISA certification training – January 2022.

(vnesite samo, če bo plačnik podjetje /// only if the payer will be a company)
(vnesite samo, če bo plačnik podjetje /// only if the payer will be a company)
(vnesite samo, če bo plačnik podjetje /// only if the payer will be a company)

(Vašo izbiro bomo preverili)
Prosim, skrbno preberi:

Plačilo je potrebno izvesti najkasneje do začetka izobraževanja. Prijavo je možno brez posledic preklicati kadarkoli do dne 12. 1. 2022. Če jo prekličete po tem datumu, vračilo že plačane kotizacije ni več možno, še neplačano kotizacijo pa je v tem primeru potrebno (kljub morebitni neudeležbi) v celoti plačati do začetka izobraževanja. S tem, ko se prijavite na izobraževanje, se s tem izrecno strinjate.

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bo Slovenski odsek ISACA (Slovensko društvo za nadzor in preverjanje informacijskih sistemov) obdeloval za namen izvedbe izobraževanje, plačilo kotizacije in za komunikacijo v zvezi izvedbo dogodka (pravna podlaga je člen 6(1)b GDPR). Če boste to želeli, bomo vašo udeležbo sporočili matični ISACA za namen vpisa vaših CPE točk. Vaše osebne podatke bomo hranili 5 let od zaključka izobraževanja oz. poplačila vseh obveznosti. Če nam svojih obveznih osebnih podatkov ne bi želeli sporočiti, se na izobraževanje žal ne boste mogli prijaviti. Kadarkoli lahko pisno ali prek spodnjega obrazca uveljavljate svoje pravice vpogleda, popravka, omejitev (v določenem delu) in prenosljivost. V primeru, da boste ocenili, da vaših pravic ne izvršujemo ustrezno, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS.