V tej politiki zasebnosti Slovenskega odseka ISACA zagotavljamo informacije obdelavi osebnih podatkov v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju Splošna uredba).

Informacije o upravljavcu
V kolikor ni določeno drugače, je upravljavec osebnih podatkov ISACA® , obdelovalec je Slovenski odsek ISACA.

O obdelavi osebnih podatkov s strani ISACA® si lahko preberete tukaj.

Splošno
O posameznikih pridobimo podatke potrebne za vodenje, izpolnjevanje zakonskih obveznosti, zagotavljanje in izvajanje storitev oziroma za dosego drugih zakonitih namenov in mu jih posredujejo posamezniki ali jih Slovenski odsek ISACA pridobi iz drugih virov ali nastanejo pri zagotavljanju in uporabi storitev Slovenskega odseka ISACA.
Slovenski odsek ISACA lahko pri svojem poslovanju z naročniki, uporabniki in drugimi strankami obdeluje tudi druge osebne podatke, ki mu jih v okviru poslovanja le-ti posredujejo.

Prijava na e-novice
V primeru pridobitve soglasja uporabnika bo Slovenski odsek ISACA obdeloval osebne podatke le za namene, za katere je soglasje podano. V primerih, ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadarkoli prekliče.

Preklic soglasja

V primerih, ko se soglasja zbirajo prek elektronskih komunikacijskih storitev ali prek informacijskih storitev (npr. prijava na e-novice preko spletnega obrazca) in kjer je to primerno, je možno soglasje preklicati tudi prek teh komunikacijskih kanalov.

V primeru preklica soglasja Slovenski odsek ISACA preneha z obdelavo podatkov, zbranih na podlagi soglasja, oziroma jih več ne obdeluje za namene, za katere je bila podlaga soglasje.

Pravice posameznikov
Uporabniki lahko zahtevajo:

 • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih Slovenski odsek ISACA o uporabniku obdeluje,
 • popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje Slovenski odsek ISACA, niso pravilni,
 • izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da Slovenski odsek ISACA preneha oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko uporabniki:

 • ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja, uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali Slovenskemu odseku ISACA.
 • Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da na Slovenskemu odseku ISACA posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer na e-naslov: tajnik@isaca.si.
 • Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.
 • Popravke podatkov lahko člani Slovenskega odseka ISACA sporočijo pisno ali pa preko portala My ISACA®, v katerem se navedejo popravljeni podatki.
 • Slovenski odsek ISACA bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.
 • Pravica do pritožbe
 • V primeru, da uporabnik meni, da Slovenski odsek ISACA pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri Slovenskem odseku ISACA. Uporabnik pritožbo pošlje na e-naslov tajnik@isaca.si.
 • Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Slovenski odsek ISACA