Uporaba strokovnih nazivov

Pravico uporabe ISACA strokovnega naziva imajo vsi, ki so opravili izpit, na osnovi ustreznih izkušenj pridobili naziv, so plačali članarino in pristojbine ISACA, izpolnjujejo zahteve politike ISACA (Continuing Professional Education Policy – CPE) glede rednega izobraževanja in ravnajo skladno z ISACA kodeksom poklicne etike. CPE od imetnika naziva zahteva pridobitev najmanj 20 CPE točk na leto in najmanj 120 točk v treh letih (več …) za katera velja naziv. Neizpolnjevanje CPE ali drugih zahtev ima za posledico odvzem naziva.

V Slovenskem odseku so člani nosilci 183 strokovnih nazivov ISACA ali potrdila o opravljenem izpitu.