Društvo

Slovenski odsek ISACA® (prej Information Systems Audit and Control Association®) je bil ustanovljen 30. aprila 1995 kot 137. odsek te mednarodne organizacije. Odsek skrbi za prenos znanja, ki ga razvija krovna organizacija, svojim članom, delujočim na področjih revizije IT, vodenja, upravljanja, obvladovanja tveganj in nadzora IT, informacijske in kibernetske varnosti ter zasebnosti. Od 2016. je odsek v Sloveniji organiziran kot samostojno društvo.

Naloga odseka je izvrševati poslanstvo ISACA® v Sloveniji, kar počnemo s promocijo etičnih in strokovnih standardov, mednarodno priznanih strokovnih okvirov in dobrih praks ter drugih rešitev in smernic v zvezi z revizijo, delovanjem kontrol in varnostjo informacijskih sistemov (COBIT®, ITAF™, RiskIT, ValIT™, BMIS™ …), kakor tudi s posredovanjem znanja in veščin za zagotavljanje visoke ravni povezanih storitev.

Aktivnosti Slovenskega odseka so usmerjene v povečanje koristi članom odseka, kakor tudi k povečevanju priznavanja in preglednosti dela revizorjev IS, zviševanju ravni storitev in oblikovanju stvarnih pričakovanj naročnikov. Aktivnosti odseka vključujejo:

  1. promocija strokovnih nazivov ISACA CISA, CISM, CGEIT in CRISC;
  2. izobraževanje članov in ne-članov ISACA,
  3. ohranjanje članstva odseka,
  4. pridobivanje novih članov,
  5. zagotavljanje kakovosti storitev članov odseka,
  6. sodelovanje odseka s fakultetami,
  7. sodelovanje odseka z drugimi odseki,
  8. aktivnosti odseka za razvoj revizijske stroke.

Kot merila za oceno uspešnosti dela odseka postavljamo povečanje števila njegovih članov, število udeležencev na izpitih CISA, CISM, CGEIT in CRISC, povečanje števila udeležencev na odsekovih mesečnih sestankih in izvedenih predavanj, zadovoljstvo članov odseka ter število projektov na področju sodelovanja odseka s fakultetami, drugimi odseki in strokovnimi združenji.

Opravljeno delo in dosežki

V letu 2014 je odsek deloval zelo uspešno, saj smo za delovanje prejeli kar 3 nagrade ISACA: za komunikacijsko odličnost, za zadržanje članov in častno omembo med najboljšimi odseki.

Vabimo vas, da se nam pridružite s predlogi, predvsem pa pri izvedbi zastavljenih nalog!