Društvo

Slovenski odsek ISACA® (prej Information Systems Audit and Control Association®) je bil na pobudo članov sekcije za revidiranje informacijskih sistemov pri Slovenskem inštitutu za revizijo (SIR) ustanovljen 30. aprila 1995 kot 137. odsek te mednarodne organizacije. Odsek skrbi za razvoj področij revizije IS, upravljanja IT, nadzora in dajanja zagotovil ter kibernetske varnosti. Od leta 2016 odsek ne deluje več pri Slovenskem inštitutu za revizijo (SIR) ampak kot samostojno društvo Slovensko društvo ISACA.

Naloga odseka je izvrševati poslanstvo ISACA v Sloveniji, kar počnemo tudi s promocijo etičnih in strokovnih standardov, dobrih praks in drugih mednarodno priznanih okvirov in rešitev v zvezi z revizijo, delovanjem kontrol in varnostjo informacijskih sistemov (COBIT®, ValIT™, RiskIT, ITAF™, BMIS™ …), ter s posredovanjem znanja in veščin za zagotavljanje visoke ravni povezanih storitev.

Aktivnosti Slovenskega odseka so usmerjene v povečanje koristi članom odseka, kakor tudi k povečevanju priznavanja in preglednosti dela revizorjev IS, zviševanju ravni storitev in oblikovanju stvarnih pričakovanj naročnikov. Aktivnosti odseka vključujejo:

  1. promocija strokovnih nazivov ISACA CISA, CISM, CGEIT in CRISC;
  2. izobraževanje članov in ne-članov ISACA,
  3. ohranjanje članstva odseka,
  4. pridobivanje novih članov,
  5. zagotavljanje kakovosti storitev članov odseka,
  6. sodelovanje odseka s fakultetami,
  7. sodelovanje odseka z drugimi odseki,
  8. aktivnosti odseka za razvoj revizijske stroke.

Kot merila za oceno uspešnosti dela odseka postavljamo povečanje števila njegovih članov, število udeležencev na izpitih CISA, CISM, CGEIT in CRISC, povečanje števila udeležencev na odsekovih mesečnih sestankih in izvedenih predavanj, zadovoljstvo članov odseka ter število projektov na področju sodelovanja odseka s fakultetami, drugimi odseki in strokovnimi združenji.

Opravljeno delo in dosežki

V letu 2014 je odsek deloval zelo uspešno, saj smo za delovanje prejeli kar 3 nagrade ISACA: za komunikacijsko odličnost, za zadržanje članov in častno omembo med najboljšimi odseki.

Vabimo vas, da se nam pridružite s predlogi, predvsem pa pri izvedbi zastavljenih nalog!