Slovensko društvo ISACA®  je v letu 2019 prvič organiziralo konferenco Informacijska varnost – Zaupanje v človeka in tehnologijo s Fakulteto za varnostne vede. Konferenca je potekala 5.11.2019. Prav tako je ISACA sodelovala na konferenci INT 2019 – INFOSEC New Technologies 13. in 14.6.2019. Na obeh konferencah je bilo skupaj več kot 200 udeležencev. Predavalo je 10 predavateljev (9 domačih, 1 tuji), ki so pripravili 10 strokovnih prispevkov. Teme prispevkov so obsegale področje informacijske varnosti (od ozaveščanja uporabnikov, psiholoških vidikov informacijske varnosti, uresničevanje minimalnih zahtev različnih okvirjev za informacijsko varnost, odnosu notranje revizije do kibernetske varnosti ) do obravnave tveganj kritične infrastrukture,  zavarovanja kibernetske zaščite ter teoretičnih in praktičnih vidikih uresničevanja zahtev GDPR.  

V letu 2019 je bilo 5 brezplačnih izobraževanjih. Izobraževanja so bila namenjena članom, študentom in ostalim obiskovalcem. Izobraževalni dogodki so potekali v Ljubljani, Portorožu in Novi Gorici, nekomercialni dogodki na Fakulteti za varnostne vede, ker je bil sklenjen dogovor s fakulteto o medsebojnem sodelovanju, ki omogoča izvedbo rednih mesečnih izobraževalnih dogodkov v prostorih fakultete (na dogodke vabimo študente preko kontakta na strani FVV). 

Več o dogodkih si lahko preberete v novicah.