Strokovni nazivi in potrdila ISACA®

CISA® – Certified Information Systems Auditor®

Potrdite svoje strokovno znanje in pridobite vzvod, ki ga potrebujete za napredovanje v svoji karieri. S strokovnim nazivom preizkušenega revizorja informacijskih sistemov ISACA® CISA® lahko storite prav to. Naziv CISA® je svetovno priznan kot standard znanja in sposobnosti za tiste, ki revidirajo, nadzirajo, spremljajo in ocenjujejo informacijsko tehnologijo in poslovne sisteme organizacije.

Vir: ISACA

CRISC® – Certified in Risk and Information Systems Control®

CRISC® potrjuje strokovno znanje pri prepoznavanju in obvladovanju tveganj IT v organizaciji ter izvajanje in vzdrževanje nadzora informacijskih sistemov. Pridobite takojšnje priznanje in verodostojnost in pospešite svojo kariero.

Vir: ISACA

CISM® – Certified Information Security Manager®

CISM® certificikat dokazuje strokovno znanje na področju upravljanja informacijske varnosti, razvoja in upravljanja programov, upravljanja incidentov in obvladovanja tveganj. Če ste strokovnjak za IT v srednjem manadžmentu in si prizadevate za višje vodstvene vloge na področju varnosti in nadzora IT, vam lahko CISM zagotovi potrebno prepoznavnost.

Vir: ISACA

CGEIT® – Certified in the Governance of Enterprise IT®

ISACA certifikat za upravljanje Enterprise IT (CGEIT®) je edino potrdilo o upravljanju IT, ki vam lahko predstavi miselnost pri ocenjevanju, oblikovanju, izvajanju in upravljanju sistemov za upravljanje IT v organizacijah, ki so usklajene s splošnimi poslovnimi cilji. Zagotovite si prepoznavnost na ravni izvršnih direktorjev s CGEIT®!

Vir: ISACA

CSX®-P – Cybersecurity Practitioner Certification™

CSX®-P ostaja prvo in edino celovito certificiranje učinkovitosti, ki preizkuša sposobnost izvajanja globalno potrjenih veščin kibernetske varnosti. Te obsegajo pet varnostnih funkcij – prepoznavanje, zaščito, zaznavanje, odziv in pocrnitev -, ki izhajajo iz okvira kibernetske varnosti NIST. CSX-P zahteva, da kandidati dokažejo kritične spretnosti kibernetske varnosti v živem, prokuriranem navideznem okolju, z uporabo temeljnih znanj in veščin kibernetske varnosti, ki se razvijajo v prvi kiber odziv, oceni njihovo analitično sposobnost prepoznavanja sredstev in reševanja omrežnih in gostiteljskih vprašanj kibernetske varnosti.

CDPSE™ – Certified Data Privacy Solutions Engineer™

Sodobna zakonodaja o zasebnosti (kot je denimo GDPR) zahtevajo, da organizacije upoštevajo privzeto in vgrajeno zasebnost v svojih IT sistemih, omrežjih in aplikacijah. Za to morajo strokovnjaki za zasebnost sodelovati z razvijalci programske opreme, sistemskimi in omrežnimi inženirji, skrbniki aplikacij in baz podatkov ter vodji projektov, da bi v nova in obstoječa tehnološka okolja vgradili ukrepe za varnost podatkov in njihovo zaščito.

ITCA™—Information Technology Certified Associate™

ITCA temelji na realnih IT izkušnjah, saj certifikat združuje znanje in komponente, ki temeljijo na uspešnosti, s katerimi potrjujejo, da ste pripravljeni na prvi dan dela. Pet certifikatov, ki temeljijo na znanju in uspešnosti, sestavljajo en certifikat za napredovanje v karieri in je idealen za začetnike in tiste, ki želijo pokazati temeljno razumevanje bistvenih IT področij.

CET™ – Certified in Emerging Technology™

ISACA CET potrjuje, da imate vse, kar je potrebno, da uporabite novo tehnološko znanje, ki se zahteva, za vašo trenutno ali prihodnjo vlogo pri reviziji IT, tveganju, varnosti, kibernetski varnosti, upravljanju, zasebnosti ali rasti poslovanja. Praktične tehnike učenja učinkovitosti CET gradijo in krepijo ključne praktične spretnosti, potrebne za izkoriščanje nastajajoče tehnologije v vašem vsakdanjem delu. Kot naslednja najboljša stvar v resničnih izkušnjah CET potrjuje, da ste pripravljeni svetovati, oceniti in uporabiti današnje vodilne nove tehnologije in njihove prednosti deliti s svojim podjetjem ali strankami.