Blagovne znamke ISACA

Najpomembnejše, na teh straneh uporabljene blagovne znamke, ki so v ZDA in EU zaščitene blagovne znamke v lasti ISACA®:

 • Information Systems Audit and Control Association® in ISACA®
 • Certified Information Systems Auditor® in CISA®
 • Certified Information Security Manager® in CISM®
 • Certified in the Governance of Enterprise IT® in CGEIT®
 • Certified in Risk and Information Systems Control® in CRISC®
 • Certified Data Privacy Solutions EngineerTM in CDPSE®
 • IT Governance Institute®, ITGI®, IT Governance Institute (and Design)®
 • COBIT®, COBIT Online®, COBIT Quickstart®
 • Information Systems Control Journal®
  ISACA Journal™
  ExpressLine™
  @ISACA™
  JOnline™
  CACS™
  Risk IT™
  Business Model for Information Security™
  BMIS™
  Val IT™
  IT Assurance Framework™
  ITAF™
  Information Security Conference™
  The Information Systems Control Association®

Več o uporabi in navajanju blagovnih znamk ISACA