Odsekova brezplačna izobraževanja (po 2CPE)

Morda ste opazili, v urnik smo vrnili stalni termin mesečnih izobraževanj, ki se je v preteklosti zelo dobro obnesel, prvi torek v mesecu ob 16.30. Menimo, da boste udeležbo tako lažje načrtovali.
Termini izobraževanj do konca leta so 5. septembra (glej posebno vabilo), 3. oktobra (predaval bo Joris Vredeling, predvidoma v živo) in 5. decembra, 8.novembra pa s Fakulteto za varnostne vede v Portorožu spet organiziramo konferenco Informacijska varnost.
Rezervirajte si čas in se nam pridružite!