microphone, active, to speak-704255.jpg

SIR: 31. Mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov

Digitalizacija, umetna inteligenca in vedno nove direktive Evropske unije zahtevajo spremembe in prilagajanja na področju informacijskih sistemov. Letošnjo konferenco smo razdelili v dva dela. V prvem, ki bo bolj teoretičen in mednarodno obarvan, saj bo gostil več tujih predavateljev, bomo predstavili novosti na tem področju. Rdeča nit prvega dne bo umetna inteligenca, predavanja pa bodo v angleškem jeziku.

V drugem delu bomo nadaljevali z izkušnjami dajanja zagotovil na domenah, ki jih na lanski konferenci zaradi omejenega časa nismo mogli uvrstiti v program (revidiranje zunanjih izvajalcev, dobavne verige, revidiranje oblakov in druge). Iz prve roke boste tudi izvedeli, kakšne izkušnje je imelo in pridobilo poslovodstvo ob kibernetskem napadu na organizacijo v Sloveniji.
Pripravili smo vrsto zanimivih in aktualnih tem z več kot 20 predavatelji iz tujine in Slovenije. Verjamemo, da bo vsak od udeležencev izvedel nekaj novosti, pa tudi spoznal različne pristope, scenarije in sodila.

Konferenca je namenjena (preizkušenim) revizorjem informacijskih sistemov, notranjim revizorjem in pooblaščenim revizorjem, strokovnjakom s področja upravljanja tveganj, varovanja informacij, informacijske komunikacijske tehnologije (IKT) ter vodjem IKT, pa tudi uporabnikom IKT storitev.

Vabljeni!

Preberite si več informacij na spletni strani SIR

Program

20.9.2023 -21.9.2023

Za člane ISACA znaša udeležnina, ob predložitvi dokazila o članstvu, 410,65 €
(22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Sreda, 20. septembra 2023

8.30–9.00Registracija
9.00–9.10Uvodni nagovor
mag. Maja Hmelak
9.10–9.20Nagovor direktorja in podelitev nazivov PRIS
dr. Marjan Odar
9.20–10.05V korak z digitalno preobrazbo – povečanje zmogljivosti vseh revizorjev
Alvar Nouakas
10.05–10.50Super in kvantni računalniki
prof. Janez Povh
10.50–11.10Odmor za osvežitev
11.10–11.55Prizadevanja Agencije Eurospke unije za varnost omrežji z informacijami (ENISA) za opredeljevanje obstoječih in novih kibernetskih groženj
dr. Apostolos Malatras
11.55–12.25Novosti v EU zakonodaji
Jaka Kosmač
12.25–13.40Odmor za kosilo
13.40–14.05Umetna inteligenca – kje smo v letu 2023
mag. Maja Hmelak
14.05–14.50EU smernice AIA
prof. Rolf von Roessing
14.50–15.10Odmor za osvežitev
15.10–15.55Forenzični problemi zaradi zlorab umetne inteligence in globoki ponaredki, ki jih ustvarja
dr. Igor Belič
15.55–16.25Umetna inteligenca in projekti v SVN
Mitja Trampuž
16.25–16.55Umetna inteligenca in kibernetska varnost
mag. Dalibor Vuković
18.30Družabno srečanje in večerja

Četrtek, 21. septembra 2023

8.30–9.15Evropska strategija za podatke: Izzivi in priložnosti v digitalni dobi
Ruti Rous in Alenka Blas
9.15–9.45Pregled in testiranje kibernetske varnosti – naveza etičnega hekerja in revizorja
Boštjan Špehonja in Tevž Delak
9.45–10.30Izkušnje poslovodstva ob in po kibernetskem napadu
dr. Marjan Sedej
10.30–11.00Odmor za osvežitev
11.00–11.30Revidiranje zunanjih izvajalcev na področju informacijske tehnologije
Uroš Žust in Jaka Borišek
11.30–12.00Revidiranje dobavnih verig
Marko Jagodic
12.00–12.30Pogodbeni (zunanji) razvijalci aplikacijske programske opreme – koristi in tveganja
Igor Karnet
12.30–13.45Odmor za kosilo
13.45–14.15Revidiranje elektronske hrambe dokumentov
Matjaž Štiglic
14.15–14.45Revidiranje oblakov
Matjaž Pušnik
14.45–15.15Revizija virtualizacije mikrostoritev z vsebniki in orkestracijo Kubernetes
dr. Boštjan Kežmah
15.15–15.45Novosti standardov ISO/IEC 27001:2022 in ISO/IEC 27002:2022
Mladen Terčelj
15.45–15.55Zaključek konference
mag. Maja Hmelak