Članstvo in članarina ISACA in odseka

ISACA je prostovoljno člansko združenje, ki ponuja članstvo skozi vso strokovno kariero. Zato poleg članstva strokovnjakom, tega ponuja tudi študentom, pravkar diplomiranim in upokojenim članom. Letna članarina ISACA je glede na vrsto članstva različna, za strokovnjake prvo leto 145$, naslednja leta 135$, za pravkar diplomirane 68$, za študente pa 25$.

Člani si ob prijavi lahko izberejo odsek, ki ga kasneje lahko tudi zamenjajo, običajno glede na državo/kraj bivanja. Letno članarino zaračunavajo tudi odseki, saj jim ta predstavlja osnovni vir za financiranje delovanja. V Slovenskem odseku ISACA za člane strokovnjake znaša 50$, članarine študentom, pravkar diplomiranim in upokojenim članom pa ne zaračunavamo.

Višina članarine se razlikuje še glede na mesec plačila: člani strokovnjaki in pravkar diplomirani člani za članarino do konca koledarskega leta, od 1. januarja do 31. maja plačajo polno ceno, od 1. junija do 31. julija plačajo polovično ceno – polovična je tudi članarina odseka –, od 1. avgusta dalje pa plačajo polno ceno za članarino do konca naslednjega koledarskega leta. Za nadaljnja pojasnila se obrnite na tajnik@isaca.si.

Včlanite se in postanite del ene najuglednejših strokovnih organizacij!