Nov upravni odbor 2023-2025

Novi upravni odbor društva ISACA je določil ključne aktivnosti za prihodnost in načrtoval izboljšanje kakovosti storitev za svoje člane. Nov upravni odbor je bila imenovana 30.03.2023, in bo vodila organizacijo do njenih ciljev in dosežkov.

Ida Majerle je bila imenovana za novo predsednico organizacije. Ida je aktivna članica organizacije že štiri leta in ima izkušnje v vodenju. Zavezuje se organizaciji, njeni misiji in viziji ter bo vodila odsek k doseganju zastavljenih ciljev.

Uroš Žust je bil imenovan za podpredsednika. Uroš je bil aktiven član organizacije že nekaj let in je opravljal različne vodstvene vloge (tako v ISACA odseku v Las Vegasu, kot v Slovenskem). S seboj prinaša bogato znanje in izkušnje ter se zavezuje k podpori predsednici pri doseganju ciljev organizacije.

Suzana Kužnik je bila imenovana za tajnika. Suzana je aktivna članica organizacije že nekaj let in je dolovala v odboru v različnih funkcijah. Pozna organizacijske politike in postopke in se zavezuje k zagotavljanju nemotenega delovanja organizacije.

Marko Jagodic je bil imenovan za blagajnika. Marko je aktiven član organizacije že nekaj let in ima izkušnje na področju financ odseka. Zavezuje se k zagotavljanju finančne stabilnosti organizacije in zagotavljanju, da se organizacijski viri uporabljajo na najbolj učinkovit način.

Renato Burazer, Tevž Delak in Andrej Baričič so bili imenovani za člane odbora. Renato je aktivni člani organizacije že nekaj let in je že pokazal zavezanost misiji in viziji organizacije. Tevž in Andrej pa prinašata raznolik nabor spretnosti in izkušenj v odbor. Vsi se zavezujejo k podpori predsednici in podpredsedniku pri doseganju ciljev organizacije.

Nazadnje pa je bil Miha Ozimek imenovan v upravni odbor na funkciji takojšnjega prejšnjega predsednika. Miha je bil predsednik organizacije zadnjih štirih let. Zdaj bo služil kot svetovalec novi vodstveni ekipi, delil svoje znanje in izkušnje ter jih vodil v njihovih vlogah.

Nova ekipa upravnega odbora se zavezuje k sodelovanju pri doseganju ciljev in dosežkov odseka. Zavzemali se bodo za misijo in vizijo odseka in si prizadevali, da odsek še naprej deluje po zastavljenih ciljih.

Kot del načrtovanih aktivnosti je, da bo odsek vključilo v sodelovanje z visokošolskimi organizacijami in urejalo brezplačno članstvo za študente, vzpostavilo študentsko skupino znotraj odseka, povečalo število sporazumov o sodelovanju, organiziralo dneve za predstavitev poklicev in področij dela ISACA študentom, povezalo se z drugimi odseki ISACA v regiji in izvedlo skupne dogodke.

Odsek se bo prav tako predstavljal ISACA članom in ostalim deležnikom, s sporčanjem prek mailinga, prevodom gradiv in organizacijo dodatnih izobraževanj ter delavnic/ seminarjev. Spodbujal bo aktivno udeležbo članov v delovne skupine ter nagrajeval in stimuliral aktivne člane. Načrtuje se tudi izvedba več socialnih dogodkov, da se bodo člani lahko mrežili in povezovali.

Želimo jim vse najboljše v njihovih novih vlogah in se veselimo velikih stvari, ki jih bodo skupaj dosegli.