Konferenca

Mesečno srečanje v aprilu

V torek, 11.04.2023 bo potekalo mesečno srečanje preko MS Teams z naslovom

Novi evropski predpisi o kibernetski varnosti in o odpornosti kritičnih subjektov 

16. januarja 2023 je začelo veljati nekaj predpisov EU, ki bodo v tem desetletju pomembno vplivali na vse digitalizirane dejavnosti javnega in zasebnega sektorja. Gre za Direktivo o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti v Uniji (NIS2; Network and Information Systems), Direktivo o odpornosti kritičnih subjektov (CER; Critical Entities Resilience), Uredbo o digitalni operativni odpornosti za finančni sektor (DORA; Digital Operational Resilience Act) in Direktivo o spremembi direktiv glede digitalne operativne odpornosti za finančni sektor.

Predstavniki podjetja Rekono d.o.o., Miha Poberaj, Nina Pekolj (DPO, pravna služba) in Marjan Antončič (skladnost, pravna služba), bodo predstavili poglavitne zahteve omenjenih EU predpisov ter nekaterih povezanih zakonov (npr. ZVOP-2, ZinfV) in drugih EU predpisov (npr. Uredba eIDAS, Akt o kibernetski varnosti), na katere bodo morali z ustreznimi ukrepi odgovoriti izvajalci bistvenih in pomembnih storitev.