ISACA Slovenija logo

Letna skupščina društva Slovenski odsek ISACA

Spoštovani člani Slovenskega odseka ISACA, strokovnjaki s področij revidiranja IT, upravljanja kibernetske varnosti, upravljanja IT in povezanih tveganj.

Vabimo vas na skupščino Slovenskega odseka ISACA Slovenskega odseka ISACA, ki bo v četrtek 30. 3. 2023 med 16:30 in 19:30 v Tehnološkem Parku Ljubljana (Stavba B, predavalnica B1, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana).

Prijavite se na dogodek s klikom tukaj

Dnevni red

 1. Izobraževanje
  • Zagotovila za storitve v oblaku
   • Tomaž Valjavec, Direktor za Azure platformo, CEMA (Central Europe + Middle East and Africa) in
   • Renato Burazer, CISA, CISM, CRISC, CGEIT, CISSP –  AREM d.o.o.
 2. Izvolitev organov skupščine
 3. Potrditev Letnega poročila 2022
 4. Predstavitev plana poslovanja 2023
 5. Volitve članov UO
 6. Izvolitev revizorja za finančno poročilo

Odprto je zbiranje kandidatur za člane upravnega odbora Društva Slovenski odsek ISACA

Vse člane društva pozivamo k oddaji kandidatur za člana upravnega odbora društva v mandatu 2023-2025!

Če ste za delovanje društva in odseka pripravljeni vsak mesec nameniti nekaj ur in aktivno prispevati k oblikovanju politik in vsebine dela, vas vabimo, k najavi kandidature ter izpolnjena in podpisana obrazca o pripravljenosti opravljati naloge in o konfliktu interesov pošljete komisiji za imenovanja na naslov tajnik@isaca.si

Volitve bodo izvedene na naslednji redni skupščini društva 30. marca 2023.

Uveljavite svoje mnenje, postanite član UO!