EU predstavila stroga pravila za umetno inteligenco

Evropska unija je predstavila strogo regulacijo uporabe umetne inteligence, prvo tovrstno politiko, ki opisuje, kako lahko podjetja in vlade uporabljajo tehnologijo, ki je v zadnjem spominu ena najpomembnejših, a etično najzahtevnejših znanstvenih prebojev.

Osnutek pravil, ki si jih v celoti lahko preberete na tej povezavi, določa omejitve glede uporabe umetne inteligence pri številnih dejavnostih, od samovozečih avtomobilov do odločitev o zaposlovanju, posojilih bank, izbiri vpisa v šolo in točkovanju izpitov. Zajemala bi tudi uporabo umetne inteligence s strani organov kazenskega pregona in sodnih sistemov – področja, za katera velja, da vedno obstajajo “velika tveganja”, ker bi lahko ogrozila varnost ljudi ali temeljne pravice.

Nekatere uporabe bi bile v celoti prepovedane, vključno s prepoznavanjem obraza v javnih prostorih, čeprav bi bilo za nacionalno varnost in druge namene na voljo več izjem.

Politika na 108 straneh je poskus urejanja nastajajoče tehnologije, preden postane glavna oz. prevladujoča. Pravila imajo daljnosežne posledice tudi za velika tehnološka podjetja, ki so vložila sredstva v razvoj umetne inteligence, vključno z Amazonom, Googlom, Facebookom in Microsoftom, pa tudi številna druga podjetja, ki uporabljajo programsko opremo za razvoj medicine, zavarovanje polic in presojo kreditne sposobnosti.