Leto 2020

Slovenski odsek ISACA®  je v letu 2020 drugič organiziral Informacijska varnost – Zaupanje v človeka in tehnologijo z Fakulteto za varnostne vede. Konferenca je potekala 5.11.2020 v digitalni obliki. Na konferenci je bilo več kot 200 udeležencev. Predavalo je 23 predavateljev, članov ISACA Slovenija in ISACA Srbija ter predavateljev iz FVV, ki so pripravili 23 strokovnih prispevkov. Teme prispevkov so obsegale področje informacijske varnosti (od ozaveščanja uporabnikov, psiholoških vidikov informacijske varnosti, uresničevanje minimalnih zahtev različnih okvirjev za informacijsko varnost, odnosu notranje revizije do kibernetske varnosti ) do obravnave tveganj kritične infrastrukture,  zavarovanja kibernetske zaščite ter teoretičnih in praktičnih vidikih uresničevanja zahtev GDPR.

V letu 2020 je bilo, poleg konference organiziranih tudi 8 brezplačnih izobraževanj. Izobraževanja so bila namenjena članom, študentom in ostalim obiskovalcem.

Izobraževanje
Redni mesečni izobraževalni dogodek (2.2.2020)
Renato Burazer, Revizija umetne inteligence (UI) in umetna inteligenca pri revidiranju
– Matjaž Katarinčič, vodja tehnološkega področja kibernetska varnost, Smart Com d.o.o.: Vpliv umetne inteligence na kibernetsko varnost
Redna letna skupščina Slovenskega odseka ISACA (3.3. 2020)
Matjaž Demšar, Siemens d.o.o., Industrial security concept, IEC 62443, Defense in Depth
– Miha Ozimek, SIQ Ljubljana Smernice za preverjanje industrijskih sistemov in Iot naprav
Redni mesečni izobraževalni dogodek (14.4. 2020)
– Rok Šketa (KDD) –  Varnostno osveščanje ob višjih kibernetskih tveganjih
– Boštjan Vrečko (Telekom Slovenije)
– Neprekinjeno poslovanje v času COVID-19
– Željko Lasan (DARS) – neprekinjeno poslovanje
Redni mesečni izobraževalni dogodek (5.5.2020)
– mag. Aljoša Jerman Blažič, CEO (SETCCE) –  Poslovanje na daljavo na primerih finančne industrije
– Boris Gomiunik, Produktni vodja (HAKL IT) – Pandemigitalizacija
– Gašper Repina, Vodja marketinga (OPTIWEB) – Avtomatiziran prodajni proces v B2B svetu
Redni mesečni izobraževalni dogodek (9.6. 2020)
– dr. Boštjan Delak, svetovalec za revizijsko statistiko (RSRS) – Revidiranje neprekinjenega poslovanja;
– Iztok Jeras, prokurist (Interes) –  Veliki podatki in revidiranje podatkovnih skladišč;
– dr. Boštjan Kežmah, Produktni vodja (HAKL IT) – Revizijski pregled izvorne kode.
Redni mesečni izobraževalni dogodek (8.9. 2020)
– Renato Burazer: Predstavitev Risk IT 2.0 okvirja za celovito upravljanje tveganj IT
– Damir Savanovič: Upravljanje s tveganji v oblaku
Redni mesečni izobraževalni dogodek (6.10.2020)
– Dr. Alenka Žužek Nemec: Ministrstvo za javno upravo
– Marjan Antončič: predsednik Slovenskega združenja za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja
Konferenca: Informacijska varnost: Zaupanje v človeka in tehnologijo (5.11.2020)
izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru Uvodni nagovordoc. dr. Blaž Markelj in mag. Miha Ozimek Uvodni pozdravmag. Andrej Tomšič, namestnik informacisjke pooblaščenke RS Varstvo osebnih podatkov v času COVID-19prof. dr. Bojan Dobovšek Najšibkejši člen varnosti je človekRenato Burazer Revizija kibernetske varnostiLajos Antal, Cyber leader in Deloitte Central Europe Business E-mail Compromise (BEC) attacksMetod Platiše (Telekom Slovenije) Zvišati moramo spletno varnost, izkoristimo kar že imamo – DNS sistemVladimir Ban (A1 Slovenija) Intelegentno varovanje elektronske pošteJernej Lavrenčič Tehnologija prepoznave obrazov v rokah policije: Skrbna mati in Veliki bratMarko Ostanek (Check Point Software Technologies) Ali lahko preprečimo naslednji varnostni incident ?Sanja Kekić Cyber risk management in the new digital eradoc.dr. Sabina Zgaga Markelj Kazenskopravni vidiki etičnega hekingaAndrien Osenjak (PRO.astec d.o.o) Passphrase kot oblika geslaJanez Peršin (Smart-com) Ali uporaba umetne inteligence prinaša 100 % varnost?Matjaž Drev, Informacijska varnost v zdravstvu: izzivi in rešitvedr. Andrej Bregar (Informatika) Gradniki sistemov za upravljanje varnostnih dogodkov in informacijizr.prof.dr.Igor Bernik Izzivi kibernetske varnosti v času COVID-19Peter Grasselli Meje zaupanja na področju kritične infrastrukture v energetikiAnže Kosirnik, IBM Slovenija Kibernetska varnost in hibridni oblakMatjaž Trunkelj Kibernetska varnost pametnih omrežijmag. Gorazd Praprotnik Ogroženost slovenskega kibernetskega prostora pred napadi s kvantnimi računalnikiSuzana Kužnik Implementacija zahtev splošne uredbe o varstvu podatkov v igralništvuAndrej Orel Vodenje poslovne odpornosti oziroma neprekinjenega poslovanja v povezavi z informacijsko varnostjo po novi verziji standarda ISO 22301:2019Edi Belca Dvofaktorska avtentikacija s pomočjo mobilnih naprav: primerjava in razširjenost v SlovenijiAndrej Zimšek Kdo sem v digitalnem svetu?
Redni mesečni izobraževalni dogodek (8.12.2020)
– Matej Golob, Corpohub: Agilne metode pri vodenju
– Nagovor predsednika društva Slovenski odsek ISACA
– Kratka predstavitev ključnih mejnikov v delovanju Slovenskega odseka ob 25 letnici obstoja