Odprto je zbiranje kandidatur za člane upravnega odbora Društva Slovenski odsek ISACA

Vse člane društva pozivamo k oddaji kandidatur za člana upravnega odbora društva v mandatu 2021-2023!

Če ste za delovanje društva in odseka pripravljeni vsak mesec nameniti nekaj ur in aktivno prispevati k oblikovanju politik in vsebine dela, vas vabimo, da najavo kandidature ter izpolnjena in podpisana obrazca o pripravljenosti opravljati naloge in o konfliktu interesovpošljete komisiji za imenovanja na naslov blagajnik@isaca.si.
Volitve bodo izvedene na naslednji redni skupščini društva v marcu 2021.

Uveljavite svoje mnenje, postanite član UO!

Članstvo

Članarino ISACA člani plačajo za koledarsko leto: do konca maja tekočega leta plačajo polno članarino do konca tekočega leta, med 1. junijem in 1. avgustom plačajo polovično članarino do konca tekočega leta, po 1. avgustu pa s plačilom polne letne članarine postanejo člani do konca naslednjega koledarskega leta. Članarina sicer formalno poteče z Novim letom, a ISACA nudi »odpustek« do 31. marca, 1. aprila pa iz članstva izbriše vse, ki do tega dne članstva niso podaljšali. Ob pridružitvi ali podaljšanju članstva v ISACA ima član možnost izbrati odsek, ki se mu bo pridružil, za kar plača še članarino odseku.

Glede na neprekinjeno trajanje članstva ISACA člane razvršča med nove, v bronaste (3-4 leta), srebrne (5-9 let), zlate (10-14 let) in platinaste (15 in več let) ravni članstva; različnim ravnem članstva ponuja različne dodatne članske ugodnosti.

Ne pozabite podaljšati svojega članstva! Več o ugodnostih članstva na povezavi tukaj.