Mesečno srečanje – oktober 2019

Oktober je mesec kibernetske varnosti, zato smo v luči tega pripravili tudi mesečno srečanje. Svoje izkušnje sta predstavila doc. dr. Blaž Markelj in Peter Grasselli. Blaž Markelj nas je vodil po raziskavi Grožnje pri uporabi mobilnih naprav, ki so jo opravili med študentsko populacijo, ki svoje mobilne telefone uporablja tudi v službene namene. Videli smo razmišljanja študentov o pomenu varstva osebnih podatkov, predvsem svojih in zavedanju pomena intelektualne lastnine. Ogledali smo si statistiko med študenti v Veliki Britaniji, Sloveniji in drugih državah, marsikje so razlike zelo opazne.

V nadaljevanju smo poslušali predavanje Petra Grassellija, ki je predstavil pomen kritične infrastrukture in njene kibernetske varnosti. Pomen zahtev, ki jih postavlja Evropska unija in nacionalna zakonodaja smo opazili ob predstavitvi kibernetskih groženj na primerih Izliva kanalizacije v Maroochy Shire leta 200, leta 2019 so napadi na City Power so prebivalce Johannesburga pustili brez elektrike do 12 ur, istega leta se je v Texasu zgodil napad na 22 občin z onemogočanjem uporabe sistemov, kot zadnja grožnja pa je temo prevzel avgustovski napad na Ljubljanske Lekarne.

Končna ugotovitev obeh predavanj je bila:

Podcenjevanje pomena osveščanja in zahtevnosti vgradnje kibernetske varnosti v poslovno kulturo lahko močno ovira uspešno in pravočasno vpeljavo.