Spoštovani člani ISACA, revizorji in sodelavci na področju upravljanja IT, revizije informacijskih sistemov, upravljanja varovanja informacij ter nadzora, Slovenski odsek ISACA organizira v Ljubljani, dne 7.5.2019 med 15:30 in 17:30

Redni mesečni izobraževalni dogodek

Dogodek bo potekal v prostorih Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, Ljubljana, Kotnikova ulica 8. Udeležba na dogodku prinaša 2 CPE ure. Dogodek je brezplačen.

Dnevni red:

Uvod – etični hacking v Sloveniji
Predavanje: Etični hacking, IoT in varnost podatkov (45 min)
Okrogla miza: IP-RS, SI.CERT, FVV
Aktivnosti društva ISACA.SI
Skupščina društva ISACA.SI

V mesecu juniju bomo izvedli skupni dogodek s Palsit, kar pomeni, da bo konferenca za vas po znižani ceni. Če bi radi sodelovali pri predavanjih, pa bo udeležba za vas zastonj.

Mesečni dogodek maj 2019 - 7.5.2019 ob 15.30 do 17.30

Spoštovani člani ISACA, revizorji in sodelavci na področju upravljanja IT, revizije informacijskih sistemov, upravljanja varovanja informacij ter nadzora,

vabimo vas na redno letno Skupščino Slovenskega odseka ISACA, ki bo dne 5.3.2019 od 12.00 do 17.00 v prostorih M hotel-a, Derčeva 4.

Dnevni red:

Uvod – Peter Grasselli, predsednik (10 minut)
Predavanje 1: Practical experiences in implementing GDPR in Poland – Joanna Karczewska (45 min)
Predstavitev sprememb statuta – Marko Jagodic (20 min)
Skupščina, dnevni red: (1h)
Ugotovitev sklepčnosti – Peter Grasselli, predsednik
Imenovanje organov skupščine (predsednik, zapisnikar, volilna komisija)
Potrditev dnevnega reda skupščine
Potrditev poročila o delu odseka v letu 2018
Potrditev okvira finančnega poslovanja in finančnega načrta odseka za 2019
Volitve (prijavljeni kandidati so v priponki, vabljeni še ostali, da vložite kandidature na skupščini)
Odmor in kosilo
Predavanje 2: What is new in COBIT 2019 – Joanna Karczewska (45 min)
Predavanje 3: Auditing of AI and AI as a Tool in Audit Process – Renato Burazer (45 min)

S spoštovanjem,

Peter Grasselli

Mesečni dogodek maj 2019 - 7.5.2019 ob 15.30 do 17.30

Spoštovani člani ISACA, revizorji in sodelavci na področju upravljanja IT, revizije informacijskih sistemov, upravljanja varovanja informacij ter nadzora, Slovenski odsek ISACA organizira v Ljubljani, dne 5.2.2019 med 16:30 in 18:15

Redni mesečni izobraževalni dogodek

Dogodek bo potekal v prostorih Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, Ljubljana, Kotnikova ulica 8, dvorana P4 – pritličje. Udeležba na dogodku prinaša 2 CPE ure. Dogodek je brezplačen. Prosimo za prijavo na spletni strani odseka (http://www.isaca.si/izobrazevanja/) zaradi lažje organizacije dogodka.

Program:

Mare Selan, UnistarPRO:
Organizacije se zadnja leta vse bolj zavedajo, da je kvalitetno upravljanje z »identitetami« nuja za dobro obvladovanje in učinkovitost njihovih poslovnih procesov. Potrebno pa se je zavedati, da identiteta ne pomeni samo naših zaposlenih, ampak vse objekte, ki zahtevajo določene pravice, dostope ali informacije. Eden najbolj kritičnih objektov so ti. privilegirani uporabniki, ki jih je potrebno še posebej pozorno nadzorovati, kar bo tudi fokus predstavitve. Predstavljeni bodo primeri upravljanja privilegiranih oseb iz prakse.

Mesečni dogodek maj 2019 - 7.5.2019 ob 15.30 do 17.30

Spoštovani člani ISACA, revizorji in sodelavci na področju upravljanja IT, revizije informacijskih sistemov, upravljanja varovanja informacij ter nadzora, Slovenski odsek ISACA organizira v Ljubljani, dne 8.1.2019 med 16:30 in 18:15

Redni mesečni izobraževalni dogodek

Dogodek bo potekal v prostorih Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, Ljubljana, Kotnikova ulica 8, dvorana P4 – pritličje. Udeležba na dogodku prinaša 2 CPE ure. Dogodek je brezplačen. Prosimo za prijavo na spletni strani odseka (http://www.isaca.si/izobrazevanja/) zaradi lažje organizacije dogodka.

Program:

1. Peter Grasselli: Pregled skladnosti implementacije zahtev GDPR
2. Goran Šušnjar: Predstavitev postopka izbire novih članov Upravnega odbora Odseka

Peter Grasselli:
Predstavil bo na dobri praksi in izkušnjah temelječ pristop k revidiranju skladnosti kontrolnega okolja IKT z zahtevami uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

Uvod
Pregled skladnosti informacijskega sistema (aplikacije)

  • Aplikacijskih kontrol
  • Aplikacijskih strežnikov
  • Podatkovnega sloja
  • Neprekinjenega poslovanja
  • Zajema in hrambe revizijske sledi

Praktične izkušnje
GDPR orodja ISACA

Goran Šušnjar:
Predstavil bo v statutu odseka določen postopek za izbiro članov upravnega odbora, opise posameznih vlog in pristojnosti ter zadolžitve posameznih vlog, v kontekstu volitev novega UO odseka v marcu 2019.

Mesečni dogodek maj 2019 - 7.5.2019 ob 15.30 do 17.30

Spoštovani člani ISACA, revizorji in sodelavci na področju upravljanja IT, revizije informacijskih sistemov, upravljanja varovanja informacij ter nadzora, Slovenski odsek ISACA organizira v Ljubljani, dne 4.12.2018 med 16:30 in 18:15

Redni mesečni izobraževalni dogodek

Dogodek bo potekal v prostorih Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, Ljubljana, Kotnikova ulica 8, dvorana P4 – pritličje. Udeležba na dogodku prinaša 2 CPE ure. Dogodek je brezplačen. Prosimo za prijavo na spletni strani odseka (http://www.isaca.si/izobrazevanja/) zaradi lažje organizacije dogodka.

Program:

Upravljanje z varnostnimi dogodki v praksi

1. Boris Vardjan: Upravljanje z varnostnimi dogodki
2. Matjaž Kosem in Matevž Mesojednik: Smiselnost investicij v SOC

Predavatelji:

Boris Vardjan (NKBM – CISO) bo predstavil upravljanje z varnostnimi dogodki v eni izmed večjih slovenskih bank. Predstavljeni bodo nekateri pogostejši obravnavani dogodki. Praktično bo prikazan primer ugotavljanja cybersquatting / phishing strani ter kako poskrbeti za njeno ukinitev.

Matjaž Kosem (NIL – BDM SOC) in Matevž Mesojednik (NIL – SOC manager) bosta predstavila pogled ponudnika SOC na vzpostavitev SOC, predvsem s finančnega vidika. Stroški investicij v izboljševanje kibernetske varnosti v podjetju z zrelostjo lahko pričnejo eksponencialno rasti. SOC ni majhna investicija, zato bosta v predstavitvi skušala odgovoriti na vprašanji, zakaj sploh SOC ter ali je investicija ekonomsko smiselna.

Mesečni dogodek maj 2019 - 7.5.2019 ob 15.30 do 17.30

Povabilo na 2. dan
3. konference o izzivih vodenja, obvladovanju tveganj, varnosti in revizije IKT


Drugi konferenčni dan dne 6.11.2018 bo potekal v M Hotelu Ljubljana, Derčeva ulica 4. Osrednja tema konference je: Oblak je tu – ali mu zaupamo?

Spoštovane članice in člani ISACA.SI ter spoštovane strokovnjakinje in strokovnjaki s področja upravljanja IT, revizije informacijskih sistemov in informacijske oziroma kibernetske varnosti!

Vabimo vas na prvi konferenčni dan letne konference ISACA.SI. Program bo potekal v eni izmed dvoran v M Hotelu Ljubljana, Derčeva ulica 4.

Kotizacija za enodnevni dogodek je 60 EUR za nečlane in 45 EUR za člane ISACA; za oba dneva pa 110 EUR za nečlane in 80 EUR za člane.

Kotizacija se nakaže na transakcijski račun društva Slovenski odsek ISACA, Dunajska cesta 106, št. TR pri DBS: SI56 1914 6501 3067 216, namen: Konferenca – drugi dan; ime in priimek; (sem/nisem) član ISACA

Oblak je tu – ali mu lahko zaupamo?

Program:

8:30 – 9:00
Registracija udeležencev

9:00 – 10:00
Gorazd Božič:
Kaj prinaša Zakon o informacijski varnosti – pogled SI-CERT

10:00 – 10:45
Anton Ujčič:
Doseganje skladnosti z zahtevami različnih okvirov informacijske varnosti

10:45 – 11:15 Odmor

11:15 – 12:15
Damir Savanović:
Continuous Audit based Certification

12:15 – 13:00
Renato Burazer:
Primer prehoda v storitve v oblaku

13:00 – 14:00 Odmor

14:00 – 14:45
Peter Filip Jakopič:
Zavarovanje kibernetske zaščite za podjetja

14:45 – 15:30
Darko Dolinar:
Kibernetska varnost in notranja revizija

15:30 – 16:15 Okrogla miza: Oblak je tu – ali mu lahko zaupamo?
Sodelujejo: Damir Savanovič, Renato Burazer, Darko Dolinar

POVZETKI PREDSTAVITEV

Gorazd Božič, SI-CERT
Kaj prinaša Zakon o informacijski varnosti – pogled SI-CERT

Gorazd Božič je vodja nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team). Odzivni center SI-CERT v okviru javnega zavoda Arnes od leta 1995 dalje preiskuje vdore v računalnike, okužbe z računalniškimi virusi in pomaga uporabnikom pri raznovrstnih drugih zlorabah na internetu, tudi preko programa ozaveščanja varninainternetu.si. Med letoma 2000 in 2008 je Gorazd Božič predsedoval evropski skupini odzivnih centrov TF-CSIRT in je predstavnik Slovenije v upravnem odboru Evropske agencije za omrežno in informacijsko varnost ENISA vse od njenega nastanka leta 2004. Gorazd je aktiven tudi pri podpori in mentoriranju novoformiranih skupin CSIRT v regiji jugovzhodne Evrope. Leta 2015 je izpeljal projekt izdelave dokumentarnega filma o 20-letnem razvoju hekerske skupnosti v Sloveniji (hekerji.si) in pri filmu sodeloval kot scenarist in svetovalec.

Anton Ujčič, MJU

Doseganje skladnosti z zahtevami različnih okvirov informacijske varnosti
V prispevku bo predstavljen namen projekta »The European Security Certification Framework« (EU-SEC), ki stremi k izboljšanju uspešnosti in učinkovitosti obstoječih pristopov za zagotavljanje skladnosti. Cilj projekta je ustvariti nov certifikacijski okvir, znotraj katerega bo zagotovljeno sobivanje in medsebojno priznavanje do sedaj sprejetih pristopov, obenem pa vzpostaviti mehanizem za sprotno vključevanje in nadgradnjo z novimi zahtevami, ki izhajajo iz npr. nacionalnih zakonodaj, sektorsko specifičnih zahtev, standardov, dobrih praks ipd. K obstoječim rešitvam razvite in dodane nove inovativne funkcionalnosti bodo preverjene s pilotnimi izvedbami presoj. Ministrstvo za javno upravo je imelo v projektu vodilno vlogo pri pripravi repozitorija zahtev in kontrol informacijske varnosti. Poleg tega aktivno sodeluje pri izvedbe pilotov projekta, v katerem bo preizkušeno ali tako oblikovana shema zvišuje učinkovitost in uspešnost presoje Državnega računalniškega oblaka (DRO).
Anton Ujčič je magister znanosti s področja menedžmenta ter specialist s področja organizacije in upravljanja informacijskih sistemov. Njegova poklicna pot je povezana z delom na področju informacijske varnosti ter sistemi upravljanja informacijske varnosti in kakovosti, v glavnem na področju javne uprave. Kot projektni vodja je bil odgovoren za implementacijo zahtev standardov 9001, 27001 ter certificiranje sistemov vodenja. Raziskoval je vpeljevanje računalništva v oblaku v javnih upravah po svetu ter možnosti rabe računalništva v oblaku za e-storitve slovenske javne uprave. V letu 2014 se je pridružil Direktoratu za informatiko, kjer je odgovoren za sistemsko upravljanje, standardizacijo in skladnost, poleg tega sodeluje tudi v evropskem projektu oblikovanja certifikacijskega okvira za storitve v računalniških oblakih.

Damir Savanović, Cloud Security Alliance
Continuous Audit based Certification
The European Security Certification Framework (EU-SEC) strives to address the security, privacy and transparency challenges associated with the greater externalisation of IT to Cloud services. EU-SEC will feature a tailored architecture and provide a set of tools to improve the efficiency and effectiveness of current assurance schemes targeting security, governance, risks management and compliance in the Cloud. It will be tested and validated in pilots involving industrial partners.
Hence, EU-SEC Continuous Audit Pilot performs continuous auditing of a Financial Information Sharing application in the Cloud, which offers a service for the exchange of information between financial institutions and regulators, while allowing them a continuous control of the service requirements with an independent and autonomous audit system. The pilot aims at demonstrating that the EU-SEC framework can remove many of the compliance-related problems (such as data location, encryption, identity federation or critical log storage) that prevent companies under stringent regulations to move data and computing services to the Cloud.


Renato Burazer, AREM
Primer prehoda storitev v oblak

Precej organizacij že uporablja storitve v oblaku a so pri tem še vedno negotove glede načinov obvladovanja tveganj in priložnosti, ki jih storitve v oblaku prenašajo. Razvoj tehnologije in nadaljevanje globalizacije govorijo vedno bolj v prid modelom poslovanja v oblaku. Najbolj zrele organizacije storitvam v oblaku zaupajo v tolikšni meri, da se odločijo uporabiti model »programska oprema kot storitev« (Sofware as a Service). Naj primeru bodo prikazane dileme in rešitve pri prehodu v tak model uporabe storitev v oblaku.
Renato Burazer, CISA, CISM, CRISC, CGEIT, CISSP, Arem d.o.o., je IT revizor in poslovodni svetovalec. Pogosto je angažiran na področju upravljanja tveganj in razvoja ter kontrole informacijskih sistemov. Poleg svetovanja izvaja revizije informacijskih sistemov in deluje kot neodvisni partner upravam, vodjem ali nadzornikom različnih vlogah. Izkušnje je nabiral v Big4 svetovalnem podjetju v centralni Evropi in ZDA ter pri samostojnih projektih iz večine panog.

Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav, d.d.
Zavarovanje kibernetske zaščite za podjetja

Ciljni trg za nov produkt Zavarovalnice Triglav predstavljajo pravne osebe, primarno je produkt namenjen segmentu malih in srednje velikih podjetij (t.i. segment SME) in predstavlja ustrezno oziroma primerno zavarovanje v smislu zagotavljanja kibernetske varnosti za podjetje ter zagotavlja lažje izravnavanje izpostavljenosti kibernetskim rizikom, ki postajajo vse bolj aktualni oziroma relevantni. Kibernetsko tveganje predstavlja namreč naraščajočo skrb tako za institucije, gospodarske družbe, posameznike in finančne trge. V manj kot petih letih se je na seznamu največjih tveganj za podjetja v svetovnem merilu povzpelo na najvišje položaje. Vedno večje število kibernetskih incidentov, nadaljnja digitalna preobrazba in nove regulativne pobude v EU naj bi povečali ozaveščenost in povečali povpraševanje po kibernetskem zavarovanju. Z uvedbo uredbe GDPR so ti riziki postali tudi potencialno stroškovno obremenjujoči za podjetja (z vidika zakonsko predpisanih kazni).

Mag. Peter Filip Jakopič je v Zavarovalnici Triglav zadolžen za področje Prevzema rizika premoženjskih zavarovanj in razvoja produktov. Z ekipo strokovnjakov različnih področjih dnevno spremljajo trende in spremembe poslovnega okolja ter temu ustrezno prilagajajo ponudbo produktov zavarovalnice. Produkt Zavarovanje kibernetske zaščite za podjetja je rezultat sodelovanja s tujimi partnerji, ki imajo na tem področju večletne izkušnje.

Darko Dolinar
Kibernetska varnost in notranja revizija
Darko Dolinar je septembra 2017 zaključil osemletno obdobje vodenja oddelka Notranja revizija v Banki Slovenije. Imenovan je bil za strateškega svetovalca, nameščen v Notranji reviziji, za strateške naloge na razpolago vodstvu Banke Slovenije. Od 5. 10. 2018 je zaposlen v AITSA.
Od 2009 do 2018 je bil član Odbora notranjih revizorjev (IAC – Internal Auditors Committee) pri Evropskem sistemu centralnih bank (ESCB). Znotraj IAC je bil od 2016 do 2018 predsednik Delovne skupine za revidiranje bankovcev (ATF BN – Audit Task Force on Banknotes). Pred tem je bil vodja informacijske varnosti v poslovni banki, revizor IT v Banki Slovenije, in opravljal več operativnih funkcij na področju IT v različnih okoljih, tako v realnem kot javnem sektorju.
Njegove revizijske izkušnje izhajajo tako iz lokalnih revizij, kot iz skupnih, mednarodnih revizij na ravni ESCB. Je tudi član strokovnih združenj IIA in ISACA. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani organizator, smer: organizacijska informatika. Pridobljen ima strokovni naziv Preizkušen revizor informacijskih sistemov (PRIS) ter mednarodni licenci CIA (Certified Internal Auditor) ter CISA (Certified Information Systems Auditor).

Mesečni dogodek maj 2019 - 7.5.2019 ob 15.30 do 17.30

Povabilo na 1. dan
3. konference o izzivih vodenja, obvladovanju tveganj, varnosti in revizije IKT

1. konferenčni dan: torek, 16. oktober 2018
(Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 9:00 – 16:30)

Spoštovane članice in člani ISACA.SI ter spoštovane strokovnjakinje in strokovnjaki s področja upravljanja IT, revizije informacijskih sistemov in informacijske oziroma kibernetske varnosti!

Vabimo vas na prvi konferenčni dan letne konference ISACA.SI. Program bo potekal v eni izmed dvoran v Austria Trend Hotelu v Ljubljani (izvoz Bežigrad), Dunajska cesta 154. (Parkirajte na javnem parkirišču ob hotelu).

Kotizacija za enodnevni dogodek je 60 EUR za nečlane in 45 EUR za člane ISACA; za oba dneva pa 110 EUR za nečlane in 80 EUR za člane.

Kotizacija se nakaže na transakcijski račun društva Slovenski odsek ISACA, Dunajska cesta 106, št. TR pri DBS: SI56 1914 6501 3067 216, namen: Konferenca – prvi dan; ime in priimek; (sem/nisem) član ISACA

Program:

8:30 – 9:00 Registracija udeležencev

9:00 – 9:15 Uvodni nagovor organizatorja

9:15 – 10:15 David Modic: Človeški vidiki računalniške varnosti

10:15 – 11:15 Aleš Zupan: Creating adaptable cybersecurity awareness program in a global corporation

11:15 – 11:45 Odmor

11:45 – 12:30 Milan Gabor: OWASP TOP 10 in druge spletne nevarnosti

12:30 – 13:30 Odmor

13:30 – 14:15 Nebojša Cvijetić: Pasti implementacije GDPR v praksi

14:15 – 15:00 Ana Antunićević: Pravni vidiki poslovanja na spletu

15:00 – 15:15 Odmor

15:15 – 16:15 Andrej Tomšič: Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) – izzivi teorije in prakse

16:15 – 16:30 Povzetek konferenčnega dneva, napoved naslednjega dogodka in zaključek

Mesečni dogodek maj 2019 - 7.5.2019 ob 15.30 do 17.30

Spoštovani člani ISACA, revizorji in sodelavci na področju upravljanja IT, revizije informacijskih sistemov, upravljanja varovanja informacij ter nadzora,

Slovenski odsek ISACA organizira v Ljubljani, dne 8.5.2018 med 16:30 in 18:15 redni mesečni izobraževalni dogodek.

Dogodek bo potekal v prostorih Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, Ljubljana, Kotnikova ulica 8, dvorana P7. Udeležba na dogodku prinaša 2 CPE ure. Dogodek je brezplačen. Prosimo za prijavo na spletni strani odseka (http://www.isaca.si/izobrazevanja/) zaradi lažje organizacije dogodka.

Program:

Varstvo osebnih podatkov v praksi

1. Vinko Letnar: Primer revizije projekta uskladitve z GDPR
2. Renato Burazer: Kaj gre pri GDPR najtežje?
3. Renata Zatler in Jerneja Merva: Kaj pomeni zamik sprejema ZVOP-2?

Predavatelji:
Vinko Letnar (Zavarovalnica Triglav, d.d.): predstavil bo primer pristopa pri izvedbi revizije projekta uskladitve z GDPR.
Renato Burazer (AREM d.o.o.): predstavil bo praktične izkušnje z okolji, ki se intenzivno ukvarjajo z uvedbo ukrepov in rešitev za zagotavljanje skladnosti z GDPR.

K sodelovanju smo tokrat poleg naših znanih članov g. Vinka Letnarja in g. Renata Burazerja, povabili še gospe Jernejo Merva univ. dipl. prav. in mag. Renato Zatler. Obe imata bogate izkušnje in strokovno znanje ter kompetence s področja varstva osebnih podatkov. Obe sta nosilki mednarodnega certifikata CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe). Izvajata storitve svetovanja na področju varstva osebnih podatkov, kakor tudi zunanje izvajanje funkcije DPO. Predavateljici bosta predstavili kakšen bo vpliv zamika sprejema ZVOP-2 na zahteve pri varstvu osebnih podatkov ter ponudili dodatne razlage za morebitne še odprte zadeve udeležencev glede GDPR.

Rezervirajte si čas za pridobivanje dodatnega znanja!

Slovenski odsek ISACA
clani@isaca.si   |  www.isaca.si

Mesečni dogodek maj 2019 - 7.5.2019 ob 15.30 do 17.30

Spoštovani člani ISACA, revizorji in sodelavci na področju upravljanja IT, revizije informacijskih sistemov, upravljanja varovanja informacij ter nadzora, Slovenski odsek ISACA organizira v Ljubljani, dne 3.4.2018 med 16:30 in 18:15

Redni mesečni izobraževalni dogodek

Dogodek bo potekal v prostorih Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, Ljubljana, Kotnikova ulica 8, dvorana P8. Udeležba na dogodku prinaša 2 CPE ure. Dogodek je brezplačen. Prosimo za prijavo na spletni strani odseka (http://www.isaca.si/izobrazevanja/) zaradi lažje organizacije dogodka.

Program:

  1. Hallai Szabolcs: Energy Information and Analysis Center in Hungary (e-isac.hu)

ISAC basics, Chain of trust, Architectural planning of e-isac.hu, Implementation of e-isac.hu, First results, Expectation

Predavatelj: Szabolcs Hallai – C|CISO, CISA, CISM, CITRM, CISO of Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Agency (HEA) is experienced IT (23 years) and ITSEC (17 years) expert who conducted more than 60 IT audits and 30 IT Risk Assessments and was also successful in more than a dozen ISO 27001, ITIL, COBIT based organizational and operational restructuring. By establishing CISO position, Internal IT audit and/or internal audit function in 18 organizations he has a proven record of skilled specialist. He also has a deep knowledge of relevant USA, EU and Hungarian legislation.

——————————————————————————————————————————————–

V primeru nezadostne udeležbe članov na redni skupščini Slovenskega odseka ISACA dne 30.3.2018, bo ponovni sklic skupščine potekal dne 3.4.2018 ob 15:30, na istem kraju kot izobraževalni dogodek.

 O ponovnem sklicu boste po potrebi pravočasno obveščeni. 

——————————————————————————————————————————————–

Naslednji izobraževalni dogodki bodo potekali praviloma prvi torek v mesecu. Predavanja bodo izvajali domači in tuji strokovnjaki.

Rezervirajte si čas za pridobivanje dodatnega znanja!

Slovenski odsek ISACA
clani@isaca.si   |  www.isaca.si

Mesečni dogodek maj 2019 - 7.5.2019 ob 15.30 do 17.30

Spoštovani člani ISACA, revizorji in sodelavci na področju upravljanja IT, revizije informacijskih sistemov, upravljanja varovanja informacij ter nadzora, Slovenski odsek ISACA organizira v Ljubljani, dne 06.03.2018 med 16:30 in 18:15 redni mesečni dogodek. Dogodek bo potekal v prostorih Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, Ljubljana, Kotnikova ulica 8, dvorana P8. Udeležba na dogodku prinaša 2 CPE ure. Dogodek je brezplačen tako za člane ISACA, kot (še vedno izjemoma) ne-člane.

Program:

Blaž Markelj: Varnost mobilnih naprav
Predavanje bo razdeljeno na dva dela. Prvi del bo obsegal predstavitev raziskav, ki so bile izvedene v zadnjih letih med slovensko populacijo o poznavanju groženj, tveganj in varnostnih rešitev pri rabi mobilnih naprav. V drugem delu pa bo sledila predstavitev knjige avtorjev doc. dr. Blaža Marklja in izr. prof. dr. Igorja Bernika z naslovom »Varnost mobilnih naprav«.
Predavatelj: Blaž Markelj, predava na Fakulteti za varnostne vede na področju informacijske varnosti. Je avtor in soavtor mednarodnih in nacionalnih člankov na tematiko zagotavljanja informacijske varnosti in rabe mobilnih naprav.

******************************************************************************

Dušan Čergić: Onemogočanje »prisluškovanja« govornim in podatkovnim komunikacijam
Predavatelj bo predstavil, na kaj je potrebno biti pozoren in na kašen način onemogočiti “prisluškovanje” govornim in podatkovnim komunikacijam. Največja grožnja je uporaba raznovrstnih aplikacij, ki imajo dostop do virov telefona kot so mikrofon, zvočnik, gps modul, kamera. Vsem tem aplikacijam sami dovolimo dostop do virov telefona, zajem podatkov, analizo in deljenje podatkov in na ta način legaliziramo »prisluškovanje«.
Predavatelj: Dušan Čergić, direktor podjetja Digitech, d.o.o, ki se že vrsto let ukvarja tudi z varovanjem komunikacij na mobilnih telefonih. Za lastno aplikacijo digiCrypt so pridobili tudi Potrdilo o varnostni ustreznosti, izdano s strani Urada za varovanje tajnih podatkov RS (digiCrypt omogoča varno govorno komunikacijo, varovan prenos podatkov in šifriranje sms sporočil).Add some content to your accordion item here.

Mesečni dogodek maj 2019 - 7.5.2019 ob 15.30 do 17.30

Spoštovani člani ISACA, revizorji in sodelavci na področju upravljanja IT, revizije informacijskih sistemov, upravljanja varovanja informacij ter nadzora, Slovenski odsek ISACA organizira v Ljubljani, dne 06.02.2018 med 16:30 in 18:15.

Redni mesečni izobraževalni dogodek
Dogodek bo potekal v prostorih Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, Ljubljana, Kotnikova ulica 8, dvorana P3. Udeležba na dogodku prinaša 2 CPE ure. Dogodek je brezplačen. Prosimo za prijavo zaradi lažje organizacije dogodka.

Program:

Stefano Bracco: Working on cybersecurity in 28 Member States
During this presentation we will walk through how the European Union managed to start several actions having as core objective Cybersecurity. From the EU Cybersecurity strategy, passing through the NIS Directive, and landing on the Cybersecurity Act and on the current implementation of existing legislation. We will also discuss what may be improved, and which are the experiences out of the EU in the field of securing critical infrastructures, with a specific focus on Energy. We will start from simple ideas to complex standards and how they may come to be in the same picture

Predavatelj: Stefano Bracco – Knowledge Manager and Security Officer at ACER – Agency for the Cooperation of Energy Regulators.

Naslednji izobraževalni dogodki bodo potekali praviloma prvi torek v mesecu. Predavanja bodo izvajali domači in tuji strokovnjaki.

Rezervirajte si čas za pridobivanje dodatnega znanja!

Mesečni dogodek maj 2019 - 7.5.2019 ob 15.30 do 17.30

Spoštovani člani ISACA, revizorji in sodelavci na področju upravljanja IT, revizije informacijskih sistemov, upravljanja varovanja informacij ter nadzora, Slovenski odsek ISACA organizira v Ljubljani, dne 09.01.2018 med 16:30 in 18:00 uro

Redni mesečni izobraževalni dogodek

Dogodek bo potekal v Austria Trend Hotelu Ljubljana, Dunajska 154, dvorana Cassiopea, 1. nadstropje. Udeležba na dogodku prinaša 2 CPE ur. Dogodek je brezplačen.

Program:

Samo Tomažič: Soočanje s kibernetsko varnostjo na jedrskem področju

Predavanje bo razdeljeno v tri sklope. Prvi sklop bo govoril o Upravi RS za jedrsko varnost (URSJV), slovenskih jedrskih objektih, jedrski varnosti, jedrskem varovanju, odzivanju v primeru izrednih dogodkov, naši vpetosti v mednarodno okolje ter sodelovanje deležnikov jedrskega področja znotraj naše države. V drugem sklopu se bomo posvetili predvsem dolgoletnim izkušnjam predavatelja in obilici primerov iz prakse ocenjevanj in pregledov digitalnih sistemov v jedrskih objektih, predavanj, soočanja z upravnimi organi, jedrskimi objekti, zakonodajo … V zadnjem sklopu pa bo predavatelj predstavil svoje trenutne aktivnosti, ki hkrati predstavljajo tudi velik del njegove doktorske naloge. Tema zadnjega sklopa bo osredotočena na odzivanje na kibernetske napade v jedrskih objektih.
Predavatelj: Samo Tomažič, vodja Oddelka za radiološki monitoring, Uprava RS za jedrsko varnost, je končal študij I. in II. stopnje iz informacijske varnosti na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Trenutno piše doktorsko nalogo na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani na temo odzivanja na kibernetske napade v jedrskih objektih. Na Upravi RS za jedrsko varnost je zaposlen že 14 let, opravljal pa je funkcije kot sistemski administrator, vodja skupine za informacijske tehnologije, lansko leto pa je prevzel vodenje Oddelka za radiološki monitoring, kjer svoja znanja iz informacijskih tehnologij aplicira še na to področje. V zadnjih letih je tako na domačem kot mednarodnem področju postal priznan strokovnjak iz kibernetske varnosti v jedrskih objektih, sodeluje na mednarodnih misijah, posvetovalnih sestankih, predava na področju ocenjevanja digitalnih sistemov ter odzivanja na incidente na kibernetske napade v jedrskih objektih. Je ustanovitelj in predsednik nacionalne skupine za kibernetsko varnost v jedrskih objektih.

Rezervirajte si čas za pridobivanje dodatnega znanja!

Slovenski odsek ISACA
clani@isaca.si   |  www.isaca.si

Dogodek bo potekal v M Hotelu, Derčeva ulica 4. Udeležba na dogodku prinaša 2 CPE ur. Dogodek je brezplačen. Prosimo za prijavo na spletni strani odseka zaradi lažje organizacije dogodka.

Program:

1. Peter Grasselli: IT/OT Cyber Security ali varnostni vidiki povezovanja Informacijske in Operativne
tehnologije

2. Miha Ozimek: Cyber security and safety risks associated with communication between public
networks and appliances

3. Goran Šušnjar: Kibernetska varnost: nova tema ali le modna beseda?

4. Okrogla miza: Relacija med kibernetsko in informacijsko varnostjo

5. Pogostitev ob zaključku leta

Rezervirajte si čas za pridobivanje dodatnega znanja!

Slovenski odsek ISACA
clani@isaca.si | www.isaca.si

Mesečni dogodek maj 2019 - 7.5.2019 ob 15.30 do 17.30

Prvo srečanje Slovenskega odseka ISACA v letu bo 28.2.2017, kjer bomo predstavili novosti ISACA, novosti zakonodaje s področja varovanja podatkov ter prenovljen Statut in trenutni status društva.

Lokacija: M Hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana

Čas srečanja: 16.00 do 19.30

Program srečanja:
Predstavitev statuta in statusa društva ISACA.SI

Predavanje: Načrti revidiranja

Predavanje: Varovanje IOT (Internet stvari) in standardi

Srečanje prinaša 4 CPE.

Prosimo, da se srečanja udeležijo ustanovni člani društva ISACA.SI.

Slovenski odsek ISACA bo 28. marca 2017 imel skupščino, na kateri se bo volilo tudi člane upravnega odbora. Kot običajno vas vabimo, da se odločite za sodelovanje pri vodenju odseka.

Skladno s določili statuta se na skupščini neposredno volijo: predsednik, podpredsednik, blagajnik, tajnik.

Poleg teh funkcij je pri vodenju odsekov še več nalog, ki jih je mogoče zaokrožiti v skrbništvo za: komunikacijo s člani, spletno stran, mesečnik, mesečna izobraževanja, organizacijo izobraževanja za certificiranja po ISACA programu, organizacijo konferenc in drugih dogodkov, vodenje projektov odseka….

Verjamemo, da imate znanja, da lahko pomagate rasti odseku, nekateri dosedanji člani v upravnem odboru odseka v preteklih letih, vam bo pomagalo pri začetkih.

V letošnjem primeru moramo povedati, da bo vodstvo odseka izvoljeno na skupščini, nadaljevalo delo tudi kot vodstvo novoustanovljenega društva po slovenski zakonodaji.

Če imate še kako vprašanje preden se odločite, nas lahko kontaktirate (tajnik@isaca.si).

Potrdila, pridobljena po programu CSX pomagajo posameznikom dokazati svoje sposobnosti s področja kibernetske varnosti, ter poznavanje najbolj aktualnih kibernetsko varnostnih standardov, s čimer dokazujejo svojo primernost za izvrševanje najbolj odgovornih nalog v tej bliskovito rastoči stroki. Certifikati CSX zagotavljajo verodostojnost, ki je potrebna za kibernetsko poklicno mobilnosti. Veliko svetovnih organizacij in vladnih agencij pogosto zahteva predložitev tovrstnih potrdil ker vedo, da je izpopolnjevanje po metodah CSX tisto, ki daje njihovim imetnikom vrednost za njihovo delovno okolje.
V predavanju bodo izpostavljene zahteve za pridobivanje posameznih stopenj potrdil CSX, njihov obseg in tematika kot je pokrita od osnovne stopnje, preko uporabniške, specialistične do končne ekspertne, ki pomeni vstop v klub najboljših na planetu. Vse to zaokroži še potrdilo za upravljalca sistemov informacijske varnosti (CISM), ki osvetljuje celotno problematiko s strani organizacije sistema varovanja informacij v organizaciji.

Lokacija: M Hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana

Čas delavnice: 9.00 do 16.00

Predavatelj: Matej Bučar

V predavanju bodo izpostavljene zahteve CSX, njihov obseg in tematika.

Lokacija: M Hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana

Čas delavnice: 9.00 do 16.00

Predavatelj: Matej Bučar

Prvi del CSX delavnice

Drugi del CSX delavnice

1. Konferenca za izzive vodenja, tveganj, varnosti in revizije IKT:

Ozaveščenost o varnosti spleta in kritične infrastrukture v severni Italiji: Scenariji in smernice kako opraviti samooceno
Luca Moroni, CISA ITIL ,
Tiziano Sartori, ISACA Beneški odsek, Italija

20 let Cobit-a
Philipe de Picker

Certificiranje po programu Cyber Security Nexus (CSX)
Andrej Orel

Kaj je izziv pri dajanju zagotovil pri projektih za razvoj rešitev
Boža Javornik

Primer revidiranja razvoja informacijske rešitve
Renato Burazer

1. Konferenca za izzive vodenja, tveganj, varnosti in revizije IKT:

How to manage evolving Cyber-Threats on evolving ICT infrastucture
Marek Skalicky

Družbena odgovornost IT strokovnjakov
Alenka Krkovič

Nova uredba o varovanju osebnih podatkov
mag. Matjaž Drev

Strategija kibernetske varnosti v RS
Gorazd Božič

Povabilo na 2. dan
2. konference o izzivih vodenja, obvladovanju tveganj, varnosti in revizije IKT

2. konferenčni dan: torek, 14. november 2017
(M Hotel Ljubljana, Derčeva ulica 4, 9:00 – 17:00)

Spoštovane članice in člani ISACA.SI ter spoštovane strokovnjakinje in strokovnjaki s področja upravljanja IT, revizije informacijskih sistemov in informacijske oziroma kibernetske varnosti!

Vabimo vas na drugi konferenčni dan letne konference ISACA.SI. Program bo potekal v eni izmed dvoran v M Hotelu v Ljubljani (poleg Kina Šiška), Derčeva ulica 4. (Parkirajte na javnem (mestnem) parkirišču pred Kinom Šiška).

Udeležba na enodnevnem dogodku prinaša članom ISACA 8 CPE. Kotizacija za enodnevni dogodek (drugi konferenčni dan) znaša (za tiste, ki niste že plačali obeh konferenčnih dni skupaj) za člane ISACA 45€, za nečlane pa 60€.

Kotizacija se nakaže na transakcijski račun društva Slovenski odsek ISACA, Dunajska cesta 106, št. TR pri DBS: SI56 1914 6501 3067 216, namen: Konferenca – drugi dan; ime in priimek; (sem/nisem) član ISACA

Program drugega konferenčnega dne ISACA.SI:
8:30 – 9:00
Registracija udeležencev

9:00 – 9:15
Uvodni nagovor organizatorja

9:15 – 10:00
Jim de Haas: Cloud Octagon Model – a concept for making risk assessments more mature

10:00 – 10:45
Jan Bervar: Zrela leta informacijske varnosti

10:45 – 11:15
Odmor

11:15 – 12:45
David Modic: Psihologija računalniške varnosti

12:45 – 13:30
Odmor

13:30 – 14:15
Aleksandar Bratić: Penetration testing of electric power industry systems

14:15 – 15:00
Robert Slodej & Venčeslav Perko: Potencialni vpliv ZIV (Zakon o informacijski varnosti) na energetski sektor (primer elektro distribucija)

15:00 – 15:15
Odmor

15:15 – 16:00
Andrej Orel & Robert Brumnik: Prvi tehnični standard kot možnost za certificiranje po GDPR

16:00 – 16:45
Goran Šušnjar: ISACA okvir za upravljanje varstva osebnih podatkov

16:45 – 17:00
Napoved naslednjega dogodka in zaključek konferenčnega dne

POVZETKI PREDSTAVITEV

Jim de Haas, Security Manager in the global security office of ABN AMRO bank
Cloud Octagon Model – a concept for making risk assessments more mature
In the last few years, faster time to market, cost advantage and operational resiliency among many other factors have fuelled the adoption of cloud computing. Major cloud service providers (CSPs) including Amazon, Microsoft and Google have transformed IaaS and PaaS models making it technically efficient for SaaS providers. Across industries, we are seeing large-scale adoption of cloud-based business applications from such providers. Sheer complexity arising from diversity in the number of cloud-based services, implementation approaches (on-premise, dedicated etc.) and security aspects makes cloud security very challenging. Moreover, for large organizations where security aspects such as legal, compliance, SLAs and privacy are dealt by separate internal departments, ensuring the security all risks are identified and addressed may seem difficult. Furthermore, while CSP’s undergo strict audits such as SOC, meeting regulatory requirements that are specific to the organization can be quite daunting This presentation aims to draw upon the security challenges in cloud computing environment and suggest a logical approach to deal with security aspects in a holistic way. We introduce the Cloud Octagon model, which makes it easier the organization can be quite daunting.fororganization to identify, represent and manage risks in the context of their cloud implementation across multiple risk parties.

David Modic, Cambridge University
Psihologija računalniške varnosti
Kaj je računalniška varnost in v čem se razlikuje od varnosti na splošno? Zakaj v to mešati psihologijo? Kakšni so potencialni modeli groženj in kaj lahko naredimo z njimi? Zakaj se z računalniškimi vdori dokaj neuspešno spoprijemamo in kaj moramo spremeniti, da bomo bolj učinkoviti? V predavanju, ki bo trajalo dve šolski uri bomo odgovarjali na ta in druga vprašanja, povezana z njimi. Rudimentarno poznavanje računalništva in Medmrežja je zaželeno, vendar ne obvezno.

Jan Bervar, NIL d.o.o.
Zrela leta informacijske varnosti
Na področju informacijske varnosti smo v preteklosti naredili ogromno napak, hkrati pa pogosto ne vidimo luči na koncu tunela niti v prihodnosti. Zaradi pomankanja znanja pogosto kupujemo »varnost« impulzivno, kot potrošniki, saj je v naših kompleksnih organizacijah težko izvesti sistemske spremembe. A luč na koncu tunela obstaja – pogledali si bomo, kako v varovanju IT narediti korenit korak naprej z vložkom v znanje in procese, ne pa v magične izdelke.

Robert Slodej & Venčeslav Perko, JP ELES, d.o.o.
Potencialni vpliv ZIV (Zakon o informacijski varnosti) na energetski sektor (primer elektro distribucija)
Osnutek Zakona o informacijski varnosti ureja ukrepe za doseganje visoke ravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Republiki Sloveniji, ki so bistvenega pomena za nemoteno delovanje države v vseh varnostnih razmerah, zagotavljajo bistvene storitve za ohranitev ključnih družbenih in gospodarskih dejavnosti ter ureja zagotavljanje informacijske varnosti in kibernetske obrambe v RS. Zavezanci po tem zakonu so: izvajalci bistvenih storitev in ponudniki digitalnih storitev. Izvajalci bistvenih storitev so subjekti, ki delujejo v naslednjih sektorjih: energija; digitalna infrastruktura; oskrba s pitno vodo in njena distribucija; zdravstvo; promet; bančništvo; infrastruktura finančnega trga; zagotavljanje delovanja ključnih delov nacionalnega varnostnega sistema ter državnih organov in samoupravnih lokalnih skupnosti. Kakšen vpliv bo na zagotavljanje informacijske varnosti ELES-a povzročil nov zakon, ko bo sprejet? Kaj je novega, kar bo potrebno uvesti / dopolniti? Katero področje je najbolj zahtevno in zakaj? Kako bo implementacija zahtevanih ukrepov vplivala na dodatno porabo dodatnih finančnih sredstev, zaposlitev dodatnih kadrov in na katerih konkretnih področjih? Kaj bi pričakovali s strani predlagatelja zakona, da bi lažje uresničili zahteve?

Andrej Orel, Marand d.o.o. & Robert Brumnik, RSB Inspectas
Prvi tehnični standard kot možnost za certificiranje po GDPR
Certificiranje (ali kleno slovensko potrjevanje) je postopek, s katerim dokazujemo, da smo skladni z nekimi zakonskimi določili, standardi, normami in podobnim. Uredba GDPR sama ne zahteva certificiranja, ima pa začrtane okvire v ta namen. Noben izmed širše uporabljanih standardov ne pokriva zahtev iz Uredbe v celoti, zato je certifikacija v skladu s to uredbo trenutno še nemogoča. Pred mesecem dni pa je ena izmed vodilnih svetovnih certifikacijskih hiš predstavila tehnični standard, ki je napisan točno po zahtevah Uredbe in tako (potencialno) primeren za tovrstno certificiranje.

Goran Šušnjar, Zavarovalnica Triglav, d.d.
ISACA okvir za upravljanje z varstvom osebnih podatkov
Urejanje katerega koli poslovnega področja je veliko lažje če obstaja celovit okvir, znotraj katerega so jasno opredeljeni gradniki, vloge (pristojnosti in odgovornost) ter konkretni procesi, ki jih je potrebno izvajati. Enako je na področju upravljanja varstva osebnih podatkov. V sklopu predstavitve se bodo udeleženci seznanili z nekaterimi obstoječimi okvirji in standardi s tega področja, s poudarkom na tem kako se naša matična organizacija (ISACA) loteva te teme: predstavljeni bodo ključni dokumenti, ki jih je ISACA objavila (tudi z vidika GDPR). Predstavljena bo vsebinska primerjava med različnimi okvirji in izpostavljene njihove prednosti in pomanjkljivosti.