Prvo srečanje Slovenskega odseka ISACA v letu bo 28.2.2017, kjer bomo predstavili novosti ISACA, novosti zakonodaje s področja varovanja podatkov ter prenovljen Statut in trenutni status društva.

Lokacija: M Hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana

Čas srečanja: 16.00 do 19.30

Program srečanja:
Predstavitev statuta in statusa društva ISACA.SI

Predavanje: Načrti revidiranja

Predavanje: Varovanje IOT (Internet stvari) in standardi

Srečanje prinaša 4 CPE.

Prosimo, da se srečanja udeležijo ustanovni člani društva ISACA.SI.

Slovenski odsek ISACA bo 28. marca 2017 imel skupščino, na kateri se bo volilo tudi člane upravnega odbora. Kot običajno vas vabimo, da se odločite za sodelovanje pri vodenju odseka.

Skladno s določili statuta se na skupščini neposredno volijo: predsednik, podpredsednik, blagajnik, tajnik.

Poleg teh funkcij je pri vodenju odsekov še več nalog, ki jih je mogoče zaokrožiti v skrbništvo za: komunikacijo s člani, spletno stran, mesečnik, mesečna izobraževanja, organizacijo izobraževanja za certificiranja po ISACA programu, organizacijo konferenc in drugih dogodkov, vodenje projektov odseka….

Verjamemo, da imate znanja, da lahko pomagate rasti odseku, nekateri dosedanji člani v upravnem odboru odseka v preteklih letih, vam bo pomagalo pri začetkih.

V letošnjem primeru moramo povedati, da bo vodstvo odseka izvoljeno na skupščini, nadaljevalo delo tudi kot vodstvo novoustanovljenega društva po slovenski zakonodaji.

Če imate še kako vprašanje preden se odločite, nas lahko kontaktirate (tajnik@isaca.si).

Potrdila, pridobljena po programu CSX pomagajo posameznikom dokazati svoje sposobnosti s področja kibernetske varnosti, ter poznavanje najbolj aktualnih kibernetsko varnostnih standardov, s čimer dokazujejo svojo primernost za izvrševanje najbolj odgovornih nalog v tej bliskovito rastoči stroki. Certifikati CSX zagotavljajo verodostojnost, ki je potrebna za kibernetsko poklicno mobilnosti. Veliko svetovnih organizacij in vladnih agencij pogosto zahteva predložitev tovrstnih potrdil ker vedo, da je izpopolnjevanje po metodah CSX tisto, ki daje njihovim imetnikom vrednost za njihovo delovno okolje.
V predavanju bodo izpostavljene zahteve za pridobivanje posameznih stopenj potrdil CSX, njihov obseg in tematika kot je pokrita od osnovne stopnje, preko uporabniške, specialistične do končne ekspertne, ki pomeni vstop v klub najboljših na planetu. Vse to zaokroži še potrdilo za upravljalca sistemov informacijske varnosti (CISM), ki osvetljuje celotno problematiko s strani organizacije sistema varovanja informacij v organizaciji.

Lokacija: M Hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana

Čas delavnice: 9.00 do 16.00

Predavatelj: Matej Bučar

V predavanju bodo izpostavljene zahteve CSX, njihov obseg in tematika.

Lokacija: M Hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana

Čas delavnice: 9.00 do 16.00

Predavatelj: Matej Bučar

Prvi del CSX delavnice

Drugi del CSX delavnice

1. Konferenca za izzive vodenja, tveganj, varnosti in revizije IKT:

Ozaveščenost o varnosti spleta in kritične infrastrukture v severni Italiji: Scenariji in smernice kako opraviti samooceno
Luca Moroni, CISA ITIL ,
Tiziano Sartori, ISACA Beneški odsek, Italija

20 let Cobit-a
Philipe de Picker

Certificiranje po programu Cyber Security Nexus (CSX)
Andrej Orel

Kaj je izziv pri dajanju zagotovil pri projektih za razvoj rešitev
Boža Javornik

Primer revidiranja razvoja informacijske rešitve
Renato Burazer

1. Konferenca za izzive vodenja, tveganj, varnosti in revizije IKT:

How to manage evolving Cyber-Threats on evolving ICT infrastucture
Marek Skalicky

Družbena odgovornost IT strokovnjakov
Alenka Krkovič

Nova uredba o varovanju osebnih podatkov
mag. Matjaž Drev

Strategija kibernetske varnosti v RS
Gorazd Božič